Cuma, Eylül 18, 2015

MSSQL Tablo Satır Sayısı ve Boyutu Öğrenme

MSSQL bir veritabanında tablodaki satır sayısını ve boyutunu aşağıdaki sorgu ile öğrenmek mümkün. Şişen db lerdeki problemli tabloyu tespit etmek için faydalı bir yöntem.

CREATE TABLE #RowCountsAndSizes (TabloAdi NVARCHAR(128),rows CHAR(11),    
       reserved VARCHAR(18),data VARCHAR(18),index_size VARCHAR(18),
       unused VARCHAR(18))

EXEC       sp_MSForEachTable 'INSERT INTO #RowCountsAndSizes EXEC sp_spaceused ''?'' '

SELECT     TabloAdi,CONVERT(bigint,rows) AS SatirSayisi,
           CONVERT(bigint,left(reserved,len(reserved)-3)) AS BoyutKB
FROM       #RowCountsAndSizes
ORDER BY   BoyutKB DESC,SatirSayisi DESC,TabloAdi

DROP TABLE #RowCountsAndSizes

Hiç yorum yok: