Cuma, Mart 27, 2009

wxWidgets ListBox Kullanımı

ListBox

ListBox alt alta satırların girilebildiği, birçok özelliği bulunan çok kullanışlı bir kontroldür. ListBox'a eklenen her elemana 0 dan başlanarak bir index numarası verilir. Bu index numarası ile ListBox'a eklenen elemanlara taklalar attırabiliriz :). (gösterme,silme,seçme vb...)

Genel Özellikleri
1.Eleman ekleme
ListBox1->Append(_T("1.Eleman"));

2.Seçilen elamanın index numarasını öğrenme
sIndex = ListBox1->GetSelection();//bu kod seçilen elemanın index numarasını geri dönüş değeri olarak döndürür.

3.Eleman sayısı öğrenme
kayitSayisi = ListBox1->GetCount();//ListBox taki kayitli eleman sayısını döndürür.


4.Eleman öğrenme
eleman = ListBox1->GetString(sIndex);//Parametre olarak girilen sayıya karşılık gelen elemanı döndürür

5.Seçilen elemanı öğrenme
eleman = ListBox1->GetStringSelection();

6.Eleman seçme
ListBox2->SetSelection(sIndex); //Parametre olarak girilen sayıya karşılık gelen elemanı seçer

7.Eleman silme
ListBox1->Delete(sIndex);//Parametre olarak girilen sayıya karşılık gelen elamanı siler

8.Bütün elemanları silme
ListBox1->Clear();


Örnek Proje
ListBox(İndir)
IDE olarak Code::Blocks kullandım.

Hiç yorum yok: