Perşembe, Nisan 29, 2010

Ve Sonunda Ubuntu 10.04 Lucid Lynx Piyasada

Başlıkta da okuduğunuz gibi daha önce Alfa ve Betasının duyurusunu yaptığım Lucid Lynx şu saat itibari ile çıkmış durumda. Ben hemen indirmeye başladım yaklaşık olarak bir saat var. İndirirken ülke seçiminin yapıldığı bölümde Singapur var Kuveyt var lakin Türkiye yok. Her neyse Ubuntu camiasına hayırlı olsun. Resmi sitesinden indirmek isteyen arkadaşları buraya buyrun. Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği(LKD)'nin sunucularından indirmek isteyen arkadaşlarsa buraya

Daha öncede yeniliklerinden bahsetmiştim. Biraz daha detaylanmış halini ubuntu-tr den alıp burada paylaşıyorum.


 • Ubuntu sistem kurulum aracı , Ubiquity artık kurulum öncesi güncellenebiliyor. Bu sayede kurulum esnasında karşılaşılabilecek sorunlar en aza indirgeniyor.
 • Bütünüyle desteklenen hal kadırma desteği. Bu sayede Ubuntu açılışı ve askıya alınma işleminden başlatma daha hızlı.
 • Nvidia sahipli sürücüler için geliştirilmiş destek.
 • Nvidia ekran kartları için açık kaynak sürücü, Nouveau varsayılan olarak geliyor.
 • Usplash yerine gelen Plymouth
 • Yeni temalar (Ambiance, Radiance)
 • İnternetteki sosyal ağlar için Gwibber ve meMenu uygulaması
 • Yeni gösterge uygulamacıkları
 • Rhythmbox ile birlikte gelen UbuntuOne Music Store
 • Video düzenleme aracı pitivi öntanımlı olarak geliyor.
 • Gnu Screen pencere yöneticisi için gelişmiş profil ve yapılandırma araçlarını içeren byobu öntanımlı olarak geliyor.
 • Öntanımlı olarak gelen Gnome oyunlarının sayısı 5′ e indirildi ve gbrainy adında yeni bir zeka oyunu eklendi.


Cumartesi, Nisan 24, 2010

İnternet İçerik Düzenleme Çalıştayı

Bu yıl ikincisi düzenlenen İnternet Erişim Engelleme ve 5651 Sayılı Kanun Çalıştayı dün sona erdi. Çalıştay Kocaeli - Kartepede yapılmış. Çalıştay sonunda "Kartepe Kriterleri" adında 13 maddeden oluşan bir sonuç belgesi yayınlandı. Bu sonuç belgesi çalıştaya katılan 40 kurumdan seçilmiş toplam 65 kişiden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmış.

65 kişi arasında hakim, savcı, yargı mensupları ve devlet görevlileri de varmış. Bu yüzden bu kararların yaptırım gücü olmasa da katılanların bu işi yönetenlerin olması, çalıştay dan çıkan sonuçların kullanılabileceğinin anlamını taşıyor. Bazı maddelere değişik kurumların itirazları olduğu belirtilmiş fakat bunların kimler olduğu söylenmemiş. Bazılarına göre de bu kriterler çığır açabilecek nitelikte. Her neyse sonuç olarak belki ileri ki zamanlarda youtube ve benzeri sitelerdeki yasak kalkar. Böylece kafamızı toprağa gömmekten vazgeçeriz ve istediğimiz almak için savaşmamız gerektiğinin farkına varırız. Kriterler aşağıdaki şekilde;


KARTEPE KRİTERLERİ


20 –22 Nisan 2010 Kartepe / Kocaeli

Bu çalıştayın katılımcılarının çoğunluğuyla, İnternetin insanlığın önünde yepyeni ufuklar açtığını hatırlayarak, internetin bilginin ve fikirlerin özgürce dolaşması için etkin bir araç olduğunu, bu aracın kullanılmasında anonimlik ve mahremiyetin korunması gereken değerler olduğunu gözeterek, internetin kötüye kullanılarak bireysel hak ve özgürlüklere zarar verebileceğini de gözönüne alarak, internetle ilgili kısıtlamaların temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmadan sadece evrensel hukuka uygun kanunlarla ve yargıç kararıyla mümkün olabileceğinin altını çizerek;

Aşağıda sayılan temel ilkeleri kamuoyuna açıklamayı kendilerine görev bilmişlerdir.

İLKE 1 – İnternette fikir ve düşüncelerin yayılmasında büyük rol oynayan Web 2.0 siteleri (bloglar, forumlar, video siteleri, sosyal ağlar vs) çok sesliliğin ve demokrasinin bir parçası olarak anlaşılmalıdır.

İLKE 2- İnternetin tüm aktörleri, öncelikle özdenetim mekanizmasını (proaktif müdaheleler) işletmeli, hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi için “Uyar – Kaldır” prensibini de benimsemelidir. Kamu otoritesi, özdenetim mekanizmalarını ve sivil inisiyatifleri desteklemelidir.

İLKE 3- Erişim engelleme kararları, ön inceleme raporu ve hukuki gerekçeleriyle birlikte sadece yargıç kararıyla mümkün olmalı, bu kararlara itiraz prosedürü hızlı ve etkin olarak yapılandırılmalıdır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, kanunla açıkça yetkili kılınmış merci veya Cumhuriyet Savcısı tarafından verilebilecek erişim engellenmesi kararları, 24 saat içerisinde yargıç onayına sunulmalı. Onaylamama halinde erişimin engellenmesi kendiliğinden kalkmalı

İLKE 4- Erişim engelleme kararları, orantılılık ve ölçülülük ilkeleri gözetilerek, ancak ve ancak son çare (ultima ratio) olarak bir koruma tedbiri olarak görülmelidir.

İLKE 5- İnternet sitelerine erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesi TİB tarafından sağlanmalıdır ve ilgili mevzuat düzenlenmesi yapılmalıdır. Erişim engelleme kararlarında ve engellenen sitelerin girişinde, engelleme sebebi, gerekçesi, tedbirin süresi ve itiraz prosedürü açıkça belirtilmelidir.

İLKE 6 – 5651 sayılı yasada öngörülen katalog suçların kapsamı yeniden değerlendirilmelidir.

İLKE 7- Bir internet sitesinin tamamına erişimi engellemek yerine, sadece zararlı ve hukuka aykırı içeriklerin engellenmesi yoluna gidilmesi ve bu içerikleri oluşturanların yargılanması sağlanmalıdır. İnternetin Uluslar arası karakteri gözönüne alınarak diğer ülkelerle işbirliğine gidilmeli, Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi imzalanması konusunda çalışmalar hızlandırılmalıdır.

İLKE 8- Erişim ve yer sağlayıcı tarafından tutulan trafik kayıtlarının doğruluğunu, değiştirilmezliğini ve bütünlüğünü sağlayacak tedbirler alınmalı, bu kayıtların sadece adli makamlarca ve delil elde etmek amacıyla sınırlı olmak üzere gizliliği sağlanmalıdır.

İLKE 9- İnternet’in özgür doğası dikkate alınarak, İnternet medyasının tanımlaması yapılmalı, getirilen kriterler eşliğinde internet medyası, basına tanınan cezai sorumluluk ve dava sürelerine ait hak ve özgürlüklerden tamamen yararlanabilmelidir.

İLKE 10 – Devletin internet konusundaki ana görevi, topluma ilköğretimden itibaren eğitim vermek ve bilinçlendirme yapmakla sınırlı olmalıdır. İnternetteki zararlı içeriklerden çocukların korunması amacıyla, uzmanlar tarafından içerik sınıflandırması yapılmalı ve aileler ücretsiz çocuk filtresi kullanması yönünde özendirilmelidir.

İLKE 11 – Çocuk Pornografisi çok önemlidir. Sadece 5651 ile sınırlı kalmamalıdır. Daha özel bir düzenleme yapılmalıdır.

İLKE 12 – İnternet ortamında işlenen suçlarda açıkça yetki düzenlemesi yapılmalıdır. Yargıda uzmanlaşamaya önem verilmeli, bilirkişilik müessesesi daha işlevsel hale getirilmelidir. Kurumlar arası işbirliği tanımlanmalıdır.

ILKE 13- Uygulamacıların eğitimi ve farkındalığı sağlanmalı


Daha deteylı bilgi içn: 5651 Çalıştayı

Perşembe, Nisan 22, 2010

Linux'de SDL Kurulumu ve IDE Ayarları

Daha önceleri bir kütüphanenin kurulumunun anlatımını ilk Windows için yapardım. Lakin bu sefer Linux için nasıl kurulacağını anlatacağım. Sağolsun Windows için kurulumunu hemde görüntülü olarak bölüm den arkadaşım Şahin YAYLI bloğunun ilk yazısında gayet net bir şekilde anlatmış. Buradan videoya ulaşabilirsiniz. Şahinede bloğu hayırlı olsun ve yazılarının devamını bekliyoruz dedikten sonra SDL nin Linux için kurulumuna geçelim.

Ben birazdaha tembel birisi olduğumdan video çekmek yerine yazılı olarak anlatacağam. Linux dağıtımı olarak Ubuntu 10.04 IDE olarakda her zamanki gibi Code::Blocks kullanacağım.

1-Kurlumu iki farklı şekilde gerçekleştirebiliriz. İlki terminal ekranından aşağıdaki kodu uygulayarak. İkinciside Synaptic paket yöneticisinden aşağıda isimleri yazılı kütüphaneleri tek tek aratarak kurabilirsiniz.


apt-get install libsdl1.2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libsdl-ttf2.0-dev


Yukarıdaki kodda ne nedir ne işe yarar ona bakalım.

libsdl1.2-dev=> SDL nin çalışması için gerekli ana dosyaları kurar.
libsdl-image1.2-dev=> .bmp uzantılı dosyalar dışındaki(.jpg,.png vs..) resim formatlarını kullanmamızı sağlar.
libsdl-mixer1.2-dev=> Çeşitli ses dosyalarını çalıştırabilmemizi ve düzenlememizi sağlar.
libsdl-ttf2.0-dev=> Ekrana yazı yazdırmamızı sağlar.

Kurulum bu kadar gördüğünüz gibi Windowsa göre gayet kolay :). Şimdi IDE ayarlarını yapalım.

2-CodeBlocks'u açıp Settings bölümünden Compiler and Debugging peceresini açıyoruz. Daha sonra Linker Settings sekmesindeki Link libraries bölümüne
SDL,SDL_image,SDL_ttf,SDL_mixer'ı ekliyoruz.3-Bu sefer
Search Directories sekmesine geçip ilgili yerlere aşağıdaki yoları ekliyoruz.

Compiler => /usr/include/SDL
Linker => /usr/lib
Resource Compiler => /usr/include/SDL

Kurulum ve IDE ayarıları bitti. Aşağıdaki kodu kullanarak kurlumu hatasız bir şekilde yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

#include <SDL/SDL.h>

int main(int argc, char* args[])
{
if(SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING)==-1)
return 1;

SDL_Surface* screen = SDL_SetVideoMode( 640, 480, 32, SDL_SWSURFACE );

if(!screen)
return 1;

bool dongu=true;
while(dongu)
{
SDL_Event
event;
while (SDL_PollEvent(&event))
{
switch (event.type)
{
case SDL_QUIT:
dongu =
false;
break;

case SDL_KEYDOWN:
{
if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
dongu =
false;
}
}
}
}

SDL_Quit();
return 0;
}

Çarşamba, Nisan 14, 2010

SDL ile Ekrana Yazı Yazdırma

 1. SDL ekrana yazı yazdırmak(basmak) için harici bir kütüphane kullanılıyor. Bunun adı da "SDL_ttf" kütüphanesi. İndirmek için bu adresi kullanabilirsiniz.
 2. Kullandığınız işletim sistemine göre indireceğiniz dosya farklı. Windows üzerinden anlatımı yapacağım için adres deki binary bölümünden "SDL_ttf-devel-2.0.9-VC8.zip" dosyasını indirdim.
 3. Klasörü zipten kurtardıktan sonra include dizinindeki "SDL_ttf.h" dosyasına SDL yi kurduğumuz ana dizindeki(bende C:\SDL) include klasörüne kopyalıyoruz. Aynı şekilde lib klasöründeki "SDL_ttf.lib" dosyasını ana dizindeki lib klasörüne atıyoruz .dll dosyalarını da ya oluşturduğumuz her proje klasöründe bulunduracağız yada windowsun system32 klasörüne kopyalayabiliriz.
 4. Şimdi sıra IDE ayarlarını yapmaya geldi. Ben her zamanki gibi Code::Blocks'a göre anlatacağım. Diğer IDE ler için yaklaşık olarak işlemleri aynıdır. Code::Blocks dan Compiler and debugger bölüme giriyoruz. Gelen pencereden Linker Settings sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra Link Libraries bölümüne SDL nin ana dizindeki(bende C:\SDL) lib klasöründe bulunan "SDL_ttf.lib" dosyasını ekliyoruz.
Kurulum bitti sıra artık ortamımız kodumuzu yazmaya uygun hale geldi. Açıklamaları ile örnek uygulama aşağıda.

#include <SDL.h>
#include <SDL_ttf.h>

int main(int argc, char* args[])
{
if(SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING)==-1)
return 1;

SDL_Surface* screen = SDL_SetVideoMode( 640, 480, 32, SDL_SWSURFACE );

if(!screen)
return 1;

//SDL_ttf dosyasını projemizde kullanabilir hale getiriyoruz
if(TTF_Init()==-1)
return 1;

/*Kullanacağımız font tipini ve yazı puntosunu belirledik.
Ben windows dizinindeki Fonts klasöründen Comic Sans MS tipinin
ttf dosyasını proje dizinime kopyaladım. Yazı büyüklüğünüde 30 punto yaptım*/
TTF_Font* font = TTF_OpenFont("comic.ttf",30);

if(!font)
return 1;

//Yazı rengini belirledim(kırmızı)
SDL_Color yaziRengi = {255,0,0};


/*/SDL de ekrana yazı yazdırmak demek ekrana resim basmak demektir.
Bu yüzden gireceğim yazıyı resim olarak renderledikten sonra
resmi tutması için surface tanımladım.*/
SDL_Surface* metin;

//Yazıyı renderleme işlemini gerçekleştirdim. Ve yazı artık resim haline geldi
metin=TTF_RenderText_Solid(font,"Merhaba Dunya",yaziRengi);

if(!metin)
return 1;

//Yazının ekrana basılacağı koordinatlar
//Ekranın ortası
SDL_Rect yaziKoord;
yaziKoord.x=(screen->w/2)-(metin->w/2);
yaziKoord.y=(screen->h/2)-(metin->h/2);

//Yazıyı yani resmi ekran bastım
SDL_BlitSurface(metin,0,screen,&yaziKoord);
SDL_Flip(screen);

bool dongu=true;
while(dongu)
{
SDL_Event event;
while (SDL_PollEvent(&event))
{
switch (event.type)
{
case SDL_QUIT:
dongu = false;
break;

case SDL_KEYDOWN:
{
if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
dongu = false;
}
}
}
}

//fontu kapattım ve çıkış yaptım kaynakları geri iade ettim
TTF_CloseFont(font);
TTF_Quit();

SDL_FreeSurface(metin);
SDL_Quit();
return 0;
}

Kaynak kodu buradan indirebilirsiniz.Kolay gelsin